Tècnic/a superior en Comerç Internacional

Codi: CFPS CMB0

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Comerç Internacional (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • tècnic o tècnica en comerç exterior;
 • tècnic o tècnica d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores;
 • tècnic o tècnica en administració de comerç internacional;
 • assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional;
 • agent de comerç internacional;
 • tècnic o tècnica de màrqueting internacional;
 • tècnic o tècnica de màrqueting digital internacional;
 • tècnic o tècnica de venda internacional;
 • assistent o assistenta al departament d'operacions comercials internacionals;
 • transitari o transitària;
 • consignatari o consignatària de vaixells;
 • operador logístic o operadora logística;
 • cap de magatzem;
 • tècnic o tècnica en logística del transport;
 • coordinador logístic o coordinadora logística;
 • tècnic o tècnica en logística inversa.