Tècnic/a superior en Automatització i Robòtica Industrial

Codi: EEB0

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics. Sistemes seqüencials programables. Sistemes de mesura i regulació. Sistemes de potència. Documentació tècnica. Informàtica industrial. Sistemes programables avançats. Robòtica industrial. Comunicacions industrials. Integració de sistemes d’automatització industrial. Projecte d’automatització i robòtica industrial. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball. Atenció: Encara es fa el 2n curs de Sistemes de regulació i control automátics.
Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial. Verificador/a d’aparells, quadros i equips elèctrics. Cap d’equip en taller electromecànic. Tècnic/a en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial. Tècnic/a de sistemes d’automatització industrial. Projectista de sistemes de control i de sistemes d’automatització industrial. Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial. Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial. Programador/a- controlador/a de robots industrials. Tècnic/a en disseny de sistemes de control elèctric. Dissenyador/a de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.