Tècnic/a superior en Automatització i Robòtica Industrial

Codi: CFPS EEB0

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial;
 • verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics;
 • cap d'equip en un taller electromecànic;
 • tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial;
 • tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial;
 • projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial;
 • projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial;
 • projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial;
 • programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials;
 • tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric;
 • dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.