Tècnic/a superior en Administració i Finances

Codi: AGB0

Família professional: Administració i gestió

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Gestió de proveïment. Gestió financera. Recursos humans. Tractament comptable de la informació. Comptabilitat superior i fiscalitat. Gestió comercial i servei d'atenció al client. Administració pública. Productes i serveis financers i d'assegurances. Auditoria. Tractament automàtic de la informació. Aplicacions informàtiques avançades. Projecte empresarial. Formació i orientació laboral. Formació en centres de treball.
Assessor/a fiscal. Gestor/a comercial internacional. Expert/a en comerç just. Assessor/a en comptabilitat. Gestor/a comercial majorista d'alimentació. Administratiu/iva d'oficina, comercial o personal. Administratiu/iva comptable. Responsable de tresoreria, pagaments, cartera de valors, etc. Agent comercial, d'assegurances, bancs, etc. Administrador/a de gestories. Gestor/a de tresoreria.