Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Modelisme Industrial

Codi: CFAS 5152

Família professional: Disseny industrial

Duració: 1900H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Història del disseny industrial. Teoria i ciència del disseny. Ergonomia i antropometria. Dibuix del natural. Dibuix tècnic. Disseny assistit per ordinador. Tècniques de comunicació. Materials i tecnologia. Taller de modelisme i maquetisme. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.
Elaboració de models industrials i prototips de disseny d'un producte. Participació en la determinació de les propietats formals i en la verificació d'un projecte. Recomanació de possibles materials i acabats dels productes. Adequació del nivell d'informació a cada escala o proporció.