Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística

Codi: 5252

Família professional: Joieria d’art

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria. Dibuix artístic i color. Dibuix tècnic. Disseny assistit per ordinador. Anàlisi de l'obra artística. Modelatge i maquetisme. Projectes de joieria. Taller de joieria. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.
Joieria d'autor, elaboració de peces úniques. Disseny de peces de joieria. Estudi del prototip del sistema de reproducció i fabricació. Maquetes de les joies com a part de l'estudi del projecte. Procediment tècnic de seriació i estudi del cost de fabricació.