Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Aparadorisme

Codi: 5853

Família professional: Disseny d’interiors

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental. Història de l'aparadorisme. Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Expressió volumètrica. Mitjans informàtics i audiovisuals. Projectes: aparadorisme. Comunicació visual i plàstica. Tecnologia i sistemes constructius: aparadorisme. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.
Projectes d'aparadorisme i espais interiors.