Tècnic/a esportiu/va superior en basquetbol

Codi: TEGS BAA0

Família professional: Basquet

Duració: 755H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, i el bloc específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides. Mòduls del bloc comú (220 hores) Factors fisiològics de l'alt rendiment (70 hores) Factors psicosocials de l'alt rendiment (50 hores) Formació de formadors esportius (50 hores) Organització i gestió aplicada a l'alt rendiment (50 hores) Mòduls del bloc específic (575 hores) Formació del jugador en l’etapa de l’alt rendiment Direcció d’equips en l’etapa de l’alt rendiment Entrenament de l’alt rendiment en bàsquet Tàctica d’atac i defensa en l’etapa de l’alt rendiment Projecte final Formació pràctica
Las personas que superan el grado superior obtienen un título de técnico o técnica superior que los permite acceder a cualquier estudio universitario oficial de grado, en las condiciones de admisión que se establezcan, o en el mundo laboral como: entrenador de alto nivel de baloncesto director técnico o directora técnica director o directora de competiciones de alto nivel y de nivel mediano director o directora de escuelas deportivas coordinador o coordinadora de equipos de baloncesto