Tècnic/a en Revestiments murals

Codi: 5701

Família professional: Arts aplicades al mur

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Història de la cultura i de l’art: arts aplicades al mur.Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Modelatge i buidatge. Taller d’expressió plàstica. Taller de revestiments murals. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Obra final.
Revestiments murals decoratius aplicats a espais i elements de la construcció. Selecció de materials adequats per a cada projecte. Manteniment de l’equipament tècnic.