Tècnic/a en Planta Química

Codi: CFPM QU10

Família professional: Química

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Paràmetres químics. Operacions unitàries en planta química. Operacions de reacció en planta química. Control de processos químics industrials. Operacions de generació i transferència d'energia en procés químic. Transport de materials en la indústria química. Tractament d'aigües. Principis de manteniment electromecànic. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball. Anglès tècnic. Síntesi.
Operador/a conductor/a d'equips de planta química. Operador/a conductor/a de calderes i forns. Operador/a conductor/a de mescles. Peó especialista químic. Tècnic/a en fabricació de paper. Tècnic/a de fabricació química.