Tècnic/a en Operacions de Laboratori

Codi: QU20

Família professional: Química

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Química aplicada. Mostreig i operacions unitàries de laboratori. Proves fisicoquímiques. Serveis auxiliars en el laboratori. Seguretat i organització en el laboratori. Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica. Operacions d’anàlisis químic. Assaigs de materials. Emmagatzematge i distribució en el laboratori. Principis de manteniment electromecànic. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.
Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química, indústries químiques, indústries alimentàries, sector medioambiental, indústria transformadora, indústria farmacèutica, matèries primes i producte acabat, control i recepció de matèries, centres de formació i investigació, control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia, assaigs de productes de fabricació mecànica i microbiologia alimentària, medioambiental, farmacèutica i d’aigües. Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem. Mostrejador/a i assaigs de camp.