Tècnic/a en Olis d’Oliva i Vins

Codi: CFPM IA30

Família professional: Indústries alimentàries

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per extreure l'oli d'oliva en les condicions establertes als manuals de procediments i qualitat, conduir les operacions de refinació i condicionament d'oli d'oliva, elaborar destil·lats i begudes espirituoses, portar a terme les operacions d'acabament i estabilització, controlar les fermentacions, aprovisionar i emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, envasar, etiquetar i embalar els productes elaborats, preparar i mantenir els equips i les instal·lacions garantint-ne el funcionament i promocionar i comercialitzar els productes elaborats.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • cellerer o cellerera,
  • mestre o mestra de trull,
  • auxiliar en trulls i bodegues i
  • comercial de trulls i bodegues.