Tècnic/a en Jardineria i floristeria

Codi: AR50

Família professional: Agrària

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Fonaments agronòmics. Taller i equips de tracció. Infraestructures i instal·lacions agrícoles. Principis de sanitat vegetal. Control fitosanitari. Implantació de jardins izones verdes. Manteniment i millora de jardins i zones verdes. Producció de plantes i gleves en viver. Composicions florals i amb plantes. Establiments de floristeria. Tècniques de venda en jardineria i floristeria. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Anglès tècnic. Síntesi. Formació en centres de treball.
Jardiner/a. Encarregat/da del manteniment de platges. Formador/a de cursos de formació per a l'ocupació. Jardiner/a ecològic/a. Florista. Tècnic/a de viver de planta ornamental. Tècnic/a de manteniment de jardins, gespes, etc.