Tècnic/a en Instal·lacions de Producció de Calor

Codi: IM20

Família professional: Instal·lació i manteniment

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Tècniques de muntatge d’instal·lacions. Instal·lacions elèctriques i automatismes. Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids. Màquines i equips tèrmics. Configuració d’instal·lacions calorífiques. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Anglès tècnic. Síntesi. Formació en centres de treball.
Instal·lador/a d'energia solar tèrmica. Operari/ària de xarxes de gas. Facility manager. Instal·lador/a o mantenidor/a d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. Instal·lador/a de gas. Mantenidor/a d'instal·lacions industrials.