Tècnic/a en Instal·lacions de Producció de Calor

Codi: CFPM IM20

Família professional: Instal·lació i manteniment

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'equips de producció de calor
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de calefacció i ACS
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions d'aigua
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de gas i combustibles líquids
Si es cursa conjuntament amb el cicle d'Instal·lacions frigorífiques i de climatització, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE).