Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria

Codi: CFPM 1601

Família professional: Sanitat

Duració: 1400H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Operacions administratives i documentació sanitària. L'ésser humà davant la malaltia. Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment. Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà. Primers auxilis. Higiene del medi hospitalari i neteja de material. Suport psicològic al pacient/client. Educació per a la salut. Tècniques d'ajuda odontològica i estomatològica. Relacions en l'equip de treball. Formació i orientació laboral. Formació en centres de treball.
Ajudant de la gent gran. Infermer/a a domicili. Treballador/a familiar. Teleassistent/a domiciliaria/ària. Cuidador/a de malalts d'Alzheimer. Tècnic/a auxiliar d'infermeria. Tècnic/a auxiliar d'atenció primària. Tècnic/a d'atenció domiciliària. Tècnic/a auxiliar d'unitats especials i salut mental.