Tècnic/a en Confecció i Moda

Codi: CFPM TX50

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per confeccionar peces de vestir, complements i articles amb materials tèxtils i pell a mida o industrialment. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Confecció (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica en confecció industrial de peces i complements de vestir i articles tèxtils;
  • tècnic tallador i cosidor o tècnica talladora i cosidora de peces de vestir i articles tèxtils i de pell;
  • brodador o brodadora a màquina;
  • planxador o planxadora, acabador o acabadora, i
  • tècnic o tècnica en confecció a mida.