Tècnic/a en Confecció i Moda, perfil professional en Innovació i Producció de la Moda

Codi: CFPM TX51

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l’obtenció de productes tèxtils, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • confeccionista;
 • ajudant de sastreria i modisteria;
 • oficial de confecció;
 • tallador o talladora de peces i articles tèxtils;
 • operador o operadora de màquines industrials de cosir i brodar;
 • cosidor i tècnic en assemblatge o cosidora i tècnica en assemblatge;
 • marcador i tallador o marcadora i talladora de peces i articles en tèxtil i pell;
 • planxador i acabador o planxadora i acabadora;
 • operador o operadora de màquines d'acabat;
 • operador o operadora de màquines d'estampar;
 • operador o operadora de màquines de teixidura de punt per ordit, i
 • operador o operadora de màquines de teixidura de punt per recollida.