Tècnic/a en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

Codi: CFPM 0101

Família professional: Activitats físiques i esportives

Duració: 1399H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d'alpinisme. El medi natural (60 hores) Conducció de grups i activitats en el medi natural (120 hores) Seguretat i supervivència en muntanya (90 hores) Conducció de grups en bicicletes (120 hores) Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques (180 hores) Administració, gestió i comercialització en la petita empresa (60 hores) Fonaments de l'activitat física (30 hores) Primers auxilis (30 hores) Activitats físiques per a persones amb discapacitats (30 hores) Dinàmica de grups (60 hores) Formació i orientació laboral (60 hores) Formació en centres de treball (410 hores) Síntesi (60 hores)
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: guia de turisme eqüestre, guia d'itineraris en bicicleta, acompanyador o acompanyadora de muntanya i coordinador o coordinadora d'activitats de conducció i guiatge en la natura.