Tècnic/a en Carrosseria

Codi: TM20

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Elements amovibles. Elements metàl·lics i sintètics. Elements fixos. Preparació de superfícies. Elements estructurals del vehicle. Embelliment de superfícies. Mecanització bàsica. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.
Mecànic/a d'automoció. Planxista o reparador/a de carrosseries d'automòbils i d'altres tipus de vehicles. Instal·lador/a de vidres i muntador/a d'accessoris. Pintor/a de carrosseries d'automòbils i d'altres tipus de vehicles. Tècnic/a de línia automatitzada de producció. Tècnic/a electromecànic/a de manteniment.