Tècnic/a d’Esport en Muntanya Mitjana

Codi: 8103

Família professional: Muntanya i escalada

Duració: 555H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

A conduir persones o grups en activitats de baixa i mitjana muntanya i ensenyar la pràctica d'aquesta especialitat esportiva.
Guia acompanyador/a. Instructor/a. Monitor/a. Director/a d'activitats.