Tècnic/a de Vela amb aparell lliure

Codi: NA20

Família professional: Esports de vela

Duració: 1100H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Bases del comportament esportiu. Primers auxilis. Activitat física adaptada i discapacitat. Organització esportiva. Formació tècnica. Seguretat de navegació i conservació dels materials. Metodologia de la vela i la iniciació a la competició. Formació pràctica.Bases de l’aprenentatge esportiu. Bases de l’entrenament esportiu. Organització i legislació esportiva. Gènere i esport. Escola de vela. Competicions i esdeveniments de vela. Seguretat en la navegació a vela. Preparació física del regatista. Vela adaptada. Perfeccionament tècnic i tàctic en vela amb aparell lliure. Posada a punt del material d’aparell lliure.
Entrenador/a de tecnificació en vela amb aparell lliure. Coordinador/a d'altres tècnics d'iniciació a la vela. Gestor/a i organitzador/a d'esdeveniments de promoció i d'iniciació a la vela. Acompanyament i direcció al regatista en competicions. Responsable de la seguretat de la navegació i de les instal·lacions esportives utilitzades en la tecnificació.