Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Forja Artística

Codi: CFAM EC30

Família professional: Escultura

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per produir o reproduir qualsevol tipus de peça artística mitjançant les tècniques de fosa de metalls. La durada és de 1.600 hores (1.485h en un centre educatiu i 115h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses proporciones un contacte directe amb el món laboral i és una de les vies possibles d’accés a un lloc de treball.

Salidas académicas

Con estos estudios se obtiene el título de  técnico o técnica, que permite acceder:
  • al bachillerato,
  • a un ciclo de grado superior  (es necesario superar la prueba de acceso).
 

Salidas profesionales

La superación de este ciclo formativo permite acceder al mundo laboral como:
  • Reproductor de obras artísticas y/o escultóricas en madera
  • Tallista de elementos decorativos en madera
  • Tallista de marcos y molduras
  • Tallista en madera
  • Procesador de madera