Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Floristeria

Codi: 6201

Família professional: Art floral

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Història de la cultura i de l'art: jardineria. Fonaments de jardineria. Dibuix. Màrqueting. Taller bàsic d'art floral. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.
Composició floral amb flors i plantes fresques, seques o artificials, amb tècniques i materials tradicionals o nous. Conservació de les plantes. Feines d'enjardinament. Selecció dels materials per a l'elaboració de projectes florals. Manteniment de l'equipament tècnic.