Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Ebenistería Artística

Codi: CFAM 5002

Família professional: Escultura

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per executar operacions relacionades amb la fabricació de mobiliari. La durada és de 1.600 hores (1.545 en un centre educatiu i 55 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
  Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:
 • al batxillerat;
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés), i
 • al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:
  • operacions generals i auxiliars relacionades amb la fabricació de mobiliari;
  • selecció del procediment, la tècnica i els materials més adients;
  • muntatge i acabat de peces;
  • obres pròpies;
  • aplicació de pàtines i revestiments per a l'acabat de les peces, i
  • manteniment de l'equipament tècnic.