Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Decoració Ceràmica

Codi: CE20

Família professional: Ceràmica artística

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. Anglès tècnic. Història de l'art i de la ceràmica. Mitjans informàtics. Materials i tecnologia: Ceràmica. Taller de decoració ceràmica . Projectes. Obra final. Formació i orientació laboral. Fase de pràctiques en empreses, estudis i tallers.
Realización de imágenes o motivos decorativos. Proyectos de decoración cerámica artesanal e industrial. Mantenimiento del equipamiento técnico.