Tècnic/a d’esport en Salvament i Socorrisme

Codi: TEGM SS10

Família professional: Salvament i socorrisme

Duració: 1155H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

La titulació de Salvament i Socorrisme pertany a l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.155 hores. El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació. Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme. El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals. Té una durada de 660 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de salvament i socorrisme,
  • jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,
  • socorrista en piscines,
  • socorrista en parcs aquàtics,
  • socorrista en piscines naturals.
Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:
 • a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de salvament i socorrisme, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,
  • coordinador o coordinadora en escoles esportives de salvament i socorrisme,
  • responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural,
  • socorrista en platges marítimes,
  • socorrista en platges fluvials,
  • socorrista en llacs i embassaments,
  • socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica,
  • socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural,
  • socorrista en activitats nauticoesportives,
  • àrbitre auxiliar.