Auxiliar en establiments hotelers i de restauració

Codi: PFI HT04

Família professional: Hoteleria i turisme

Duració: 1H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions bàsiques de preparació d'elaboracions culinàries i begudes senzilles, així com l'arranjament d'habitacions i zones comunes en allotjaments i bugaderia, assistint en els processos de servei i atenció al client. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, que emet l'Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.