Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering

Codi: PFI HT02

Família professional: Hoteleria i turisme

Duració: 1H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dur a terme les operacions bàsiques de preparació i conservació d'elaboracions culinàries senzilles, així com les operacions de recepció de material, utillatge, preparació i presentació d'aliments i servei de begudes, assistint en els processos de servei i atenció al client. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina, que emet l'Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.