Jesuïtes El Clot

Codi centre: 08009260

Tipus: Concertat

Telefon: 933525052

Direcció: C. València, 680, 08027