Institut Milà i Fontanals Igualada

Codi centre: 08019654

Tipus: Públic

Telefon: 938055750

Direcció: Avinguda Emili Vallès, 4, 08700