Institut L’Alt Berguedà

Codi centre: 08052891

Tipus: Públic

Telefon: 938244136

Direcció: Av. Salarich, 29, 08695