Institut Estela Ibèrica

Codi centre: 08045021

Tipus: Públic

Telefon: 935740670

Direcció: Passatge de Mas Granollacs, s/n, 08130