Escola Gremial d’Electricistes i Fontaneria

Codi centre: 08960262

Tipus: Privat

Telefon: 934519266

Direcció: C. Mallorca, 462, baixos, 08013